Update 10 mei'20

Beste leden van Play Back,

Hierbij een belangrijke nieuwsbrief omtrent de nieuwste ontwikkelingen omtrent het coronavirus. 

Stappenplan Fase 2
Op vrijdagmiddag 8 mei werden de richtlijnen bekend van fase 2 waarin we ons nu tot ten minste 1 juni bevinden. Zie daarvoor deze site.

Per 11 mei mogen de banen weer open voor de leden vanaf 19 jaar. Daarvoor dienen we wel aan aantal vereisten te voldoen. 

Op onze website is er een aparte corona pagina waarin alle informatie staat vermeld. Ook het protocol verantwoord sporten is hierin opgenomen. Morgen komen er ook de actuele nieuwsbrieven omtrent corona op te staan.

Online afhangen verplicht 
De belangrijkste regel die erbij is gekomen, is dat je vooraf online een baan moet reserveren. Dat systeem hebben we nog niet en moet worden ingericht. Allon Heurkens is druk bezig om dit in korte tijd voor elkaar te krijgen. Waarvoor nu al heel veel dank voor haar inspanningen zo ver! Zodra gereed, informeren wij jullie direct dat de banen weer open kunnen. Heb nu dus nog even geduld! 

Leden vanaf 19 jaar
Leden vanaf 19 jaar mogen vanaf maandag uitsluitend weer enkelen. Er is geen toezichthouder voor nodig. 

Veel leden gingen er na de persconferentie van uit dat ze weer mochten gaan dubbelen per 11 mei, maar dat blijkt helaas dus nog niet mogelijk.

Uitzondering: 2 op 2 vrij spelen (dubbelspel) is alleen mogelijk met personen uit hetzelfde huishouden die samen onder één dak wonen.

Online afhangen is dus verplicht via de website.  

Indien je niet hebt gereserveerd, mag je ook niet komen tennissen. 

Jeugdleden
Voor de jeugdleden blijven de regels ongewijzigd ten opzichte van de vorige keer. Daar komt nu bij dat ook zij online een baan moeten reserveren. Ook voor hen geldt, indien je niet hebt gereserveerd, mag je ook niet komen tennissen. 

In de vorige nieuwsbrief werd iedereen opgeroepen om zich als toezichthouder op te geven. We hebben helaas geen enkele aanmelding mogen ontvangen.

Twee bestuursleden zijn daarom bereid als toezichthouder op te treden. De ouders dan wel de jeugdleden zelf kunnen contact opnemen met Johan Berris ( 06-30025398) of Erik van Heumen (06-22079323). Zij geven aan of en wanneer ze beschikbaar zijn. Vervolgens dien je de baan online te reserveren.

Het minibaantje en de tennismuur blijven gesloten.

De zondagochtendsessie voor de leden t/m 12 jaar is van 10.00 uur tot 11.00 uur.  

Looproute en nadere regels
Voor alles wat je doet op het park geldt: neem de 1,5 meter regel in acht.

De looproute op het park gaat met de klok mee via de buitenkant van de banen. Betreed en verlaat de banen altijd via de poorten van de hekken. 

Uitzondering voor baan 1: na het spelen mag je via de trap direct naar de uitgang.

Blijf niet hangen na het spelen maar ga direct naar huis.

Toeschouwers zijn niet toegestaan.

Het paviljoen en het terras zijn en blijven tot nader order gesloten. Het toilet is daarmee eveneens niet beschikbaar. 


Tennistraining
Afgelopen woensdag is de eerste tennistraining voor de jeugd weer begonnen onder leiding van Sterre Remie van tennisschool Joffe van der Heijden. Klik hier voor een leuke foto van de eerste training! 

Of en wanneer de tennistrainingen voor de senioren weer kunnen starten zijn we over in overleg met Joffe. 

Wil je meer weten over trainen bij Play Back: klik hier

Vergaderingen bestuur
Veel mensen vragen zich af wat het bestuur in deze tijd doet. Wij zijn met handen en voeten gebonden en spelen in op de protocollen vanuit de KNLTB. 

Vergaderen is lastig in deze periode. Het paviljoen mogen we niet betreden voor de vergaderingen. Dat betekent dat overleggen met commissies op dit moment niet plaats kunnen vinden. Zie hier een foto van een recente bestuursvergadering. Margreet van Rooijen ontbreekt. 

Tot slot
Het bestuur roept iedereen op zich aan de regels te houden. 

Waar premier Rutte het heeft over openstelling voor de clubs voor niet leden, richten wij ons eerst op de leden zelf zodat zij weer aan de slag kunnen. Niet leden krijgen door de beperkte openstelling namelijk zo maar een half beeld van de vereniging. Straks als de maatregelen het toelaten, kunnen wij kijken op welke wijze we de niet leden enthousiast kunnen maken voor Play Back in samenwerking met onder andere Joffe van der Heijden.

Het is wel mogelijk als lid een niet lid als introducee mee te nemen, zie daarover weblink.

Wij houden jullie van de ontwikkelingen op de hoogte.

De KNLTB houdt iedereen ook op de hoogte via haar eigen nieuwsbrieven. Twijfel je over of wel of iets niet kan, benader dan een van ons.

Het bestuur,

Jean-Paul, Margreet, Johan, Ronny, Erik