Aan- en afmeldingen / Contributie / Introducees

Aanmelden
Wilt u zich aanmelden als lid van onze tennisvereniging klik dan hier voor het aanmeldingsformulier.

U kunt zich ook aanmelden via onderstaand adres. De lidmaatschapskaart verkrijgt men van het secretariaat, echter pas nadat de contributie aan de penningmeester is betaald.

Afmelden
Opzegging van het lidmaatschap kan plaatsvinden uiterlijk tot en met 31 december van het lopende jaar bij het vereniging secretariaat. Dit dient altijd schriftelijk te gebeuren. Zonder opzegging is men het volgende jaar weer lid van de vereniging (en moet er dus gewoon contributie betaald worden). Voor afmelding van uw lidmaatschap moet u zich schriftelijk wenden tot de ledenadministratie.

TV Play Back
Ledenadministratie/Jo de Groot
Burg. van Raaijstraat 36
5437 BD Beers
telefoon 0485-316495

Email ledenplayback@gmail.com

Contributie
In de ledenvergadering van 29 januari 2008 is besloten dat de contributie bij voorkeur wordt voldaan via een machtiging.

Voor leden die geen gebruik willen maken van de machtigingskaart geldt dat de contributie moet worden voldaan op rekening NL83 RABO 01052.14.558 van TV Play Back onder vermelding van "Contributie 2019"

Pas na ontvangst van de machtiging/bevestiging van betaling worden de lidmaatschapskaarten afgegeven. 

De machtigingskaart is te verkrijgen bij onze secretaris.

De machtigingskaart(en) kan/kunnen worden gedeponeerd in de brievenbus van het paviljoen of worden afgegeven bij de secretaris of penningmeester.

De contributie voor 2019:

Senioren €  75,00
Leden tot en met 7 jaar €  17,50
Leden 8 tot en met 11 jaar  €  32,50
Leden 12 tot en met 16 jaar €  42,50
Gezinsplafond € 200,00
Peildatum 1 januari  
Rustend lid € 20,00

Rustend lid
Introducees
Tegen betaling van vijf euro kan men ook een introducékaartje afhalen bij Nancy en Jan van Lanen. Een introducékaartje is alleen te gebruiken in combinatie met een tennislid van Play Back.