Wijzigingen gegevens

Mocht u wijzigingen hebben in uw adres, telefoon, e-mail en bij machtiging in uw rekeningnummer dan het vriendelijke verzoek dit door te geven aan de ledenadministratie.

U kunt dit schriftelijk doen of via de mail. U hoeft dan alleen maar onderstaand e-mailadres aan te klikken en uw wijzigingen in te typen.

TV Play Back
Ledenadministratie Jo de Groot
Burg. van Raaijstraat 36
5437 BD Beers
telefoon 0485-316495
ledenplayback@gmail.com