Lidmaatschap reglement

Opzegging van het lidmaatschap kan plaatsvinden uiterlijk tot en met 31 december van het lopende jaar bij het verenigingssecretariaat. Dit dient altijd schriftelijk te gebeuren. Zonder opzegging is men het volgende jaar weer lid van de vereniging (en moet er dus gewoon contributie betaald worden).

Tegen betaling van vijf euro kan men ook een introducékaartje afhalen bij Nancy en Jan van Lanen.
Een introducékaartje is alleen te gebruiken in combinatie met een tennislid van Play Back. 

Competitiewedstrijden en door commissies of bestuur georganiseerde activiteiten hebben altijd voorrang boven het vrije gebruik van de banen.

Vanzelfsprekend werkt ieder lid mee aan het netjes houden van de banen, de ruimte eromheen, het terras en het paviljoen.
Maak geen verkeerd gebruik van de baanverlichting en bezorg de omwonenden geen overlast.

Zij die zich veelvuldig bezondigen aan het niet opvolgen van de regels, kunnen van de baancommissie alsook van het bestuur represaillemaatregelen verwachten.

Alle binnen de vereniging gehanteerde gedragsregels en richtlijnen vindt u terug in het huishoudelijk reglement.
Men kan dit opvragen bij het bestuur.

Als men zich aan de regels houdt, kan men dat ook van andere eisen!
 

Reglement Tennisbanen en Paviljoen  

De leden zijn verplicht zich te houden aan het reglement en de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van het bestuur of de paviljoen commissie.   

 1. Het onderhoud van de banen heeft voorrang op speeltijden. Indien nodig kunnen de banen tussentijds gesloten worden.   
 2. Tijdens de dooiperiode en als het weer het niet toelaat zijn de banen gesloten.   
 3. De vereniging draagt geen verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard dan ook, van de leden of gasten die in het clubgebouw of op/rond de banen aanwezig zijn. Elk lid is hoofdelijk aansprakelijk voor schade door hem of haar aangericht.   
 4. De verlichting brandt indien noodzakelijk tot 23.00 uur.
  Als men de baan verlaat en er zijn geen wachtenden,
  dient men de verlichting uit de doen.
     
 5. Het paviljoen is van 19.30 tot 23.00 uur geopend.
  Tijdens toernooien kan hiervan in overleg met de paviljoen commissie van afgeweken worden.
     
 6. Sportkleding en tennisschoenen zijn verplicht.   
 7. Alleen via het bestuur kunnen banen gereserveerd worden. Trainingen en KNLTB wedstrijden hebben altijd voorrang.   
 8. Regels t.a.v. de speeltijden: Het reserveren van de speeltijd vindt plaats door het in hangen van een geldig lidmaatschapskaartje op het tijdenbord.  
 9. Tien minuten voor de gereserveerde tijd mag men de baan op, indien de baan vrij is.   
 10. Men dient aanwezig te zijn op het tenniscomplex.   
 11. Het is niet toegestaan twee periodes achter elkaar te reserveren. Dit wil zeggen dat men na een speelperiode de baan minimaal een kwartier moet verlaten als er nog wachtende zijn.   
 12. Indien men op een andere baan wordt uitgenodigd om mee te spelen dient het lidmaatschapskaartje verhangen te worden naar de baan waar men gaat spelen.   
 13. De tijd aangegeven door de buitenklok van het paviljoen is bindend.   
 14. Indien er wachtende senioren zijn, gelden voor de junioren die op de basisschool zitten als laatste speeltijd:

  baan 1.  18.00 - 19.00 uur.
  baan 2.  18.15 - 19.15 uur.
  baan 3.  18.30 - 19.30 uur.
  baan 4.  18.45 - 19.45 uur.

 1. alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet,
  beslist het bestuur.