Taken commissies

 AANDACHTSVELDEN BESTUURSLEDEN

Jean-Paul van Beuningen Johan Berris   Margreet van Rooijen  

Trainingscommissie
Sponsorcommissie
Senioractiviteiten

Competitiecommissie
Senioractiviteiten

Barcommissie
Grand Slamcommissie
Open Toernooi Commissie

Publiciteitscommissie
Inloop
Jeugdcommissie
Ledenadministratie

 

Sfeercommissie
Buitencommissie
Nieuwbouw gemeentewerf

 

ALGEMEEN

Ledenadministratie
Aanspreekpunt: Karin van den Bergh
06-38507229
ledenplayback@gmail.com

Iedere vereniging behoort een goede ledenadministratie te voeren. Daarom hebben wij bij Play Back een ledenadministrateur. Deze persoon zorgt ervoor dat alle aanmeldingen en afmeldingen van leden op een correcte wijze worden bijgehouden. Met andere woorden: aan- en afmeldingen dienen tijdig aan hem te worden doorgegeven. Dit geldt voor zowel junioren als senioren. Ook kan men dit doen via onze site. In het menu vind je onder het kopje formulieren, lid worden, een aanmeldingsformulier. Mocht je wijzigingen hebben in je adres, telefoonnummer, e-mailadres en in je rekeningnummer (machtiging) geef dit dan even aan Jo de Groot door.                                


                  

Website publisher
Aanspreekpunt:
publiciteitplayback@gmail.com

We willen alles "up to date"  houden op onze website daarom moet er dagelijks aan gewerkt worden. Play Back is gelukkig in het bezit van zo'n persoon die dit verzorgt.   

 

Website beheerder 
Aanspreekpunt: Allon Heurkens
playbackbeheer@gmail.com

Het is van belang dat onze website technisch goed werkt. Alle onderdelen waarop onze website draait worden door de webbeheerder ingericht en geïnstrueerd aan de diverse commissieleden die er mee gaan werken.         

 

Sleutelbezorging
Aanspreekpunt: Chris Aldenhoven

0485-315630  
chrisjean@home.nl

Wanneer je bardienst moet verrichten ontvang je een "Uitnodiging Bardienst". Hierin staat belangrijke technische informatie. Chris zal er voor zorgen dat je de sleutel van het paviljoen tijdig ontvangt.

4  

 

Baancommissaris
Aanspreekpunt:

bestuurplayback@gmail.com

Om een optimale baanbezetting mogelijk te maken is er een baancommissaris aangesteld.
 

 

        

COMMISSIES

Activiteitencommissie
 

Deze commissie organiseert activiteiten binnen onze vereniging voor de leden vanaf 17 jaar en ouder. De jaarlijkse activiteitenkalender kan men terug vinden op onze website. Voor nieuwe ideeën of een leuk nog onbekend intern toernooi kun je bij ons aankloppen.

 

 

 

Barcommissie
Aanspreekpunt:

De barcommissie is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de kantine. Zij verzorgt de inkoop van versnaperingen en dranken. De planning van de bardiensten is een van de taken van deze commissie. Ook biedt zij een helpende hand tijdens de toernooien en clubkampioenschappen.


Sfeercommissie
Aanspreekpunt: Hennie Toonen
0485-316126  
tien.toonen@gmail.com

Deze commissie zorgt gedurende het hele jaar voor een gezellige sfeer in- en rondom het paviljoen.
 

    
Ciel Jacobs, Nelly vd Broek, Hennie Toonen, Marjan Wieringa

Buitencommissie
Aanspreekpunt: Toon Bens
0485-314993 
toonbens@home.nl

Deze commissie zorgt voor alle zaken betreffende de tennisbanen en het tennispaviljoen "de Voltreffer". De commissie probeert de leden een zo plezierig mogelijk verblijf te bieden op de tennisbanen en in het paviljoen. Deze commissie tracht, in samenwerking met de leden, de bezoekers het zo aangenaam mogelijk te maken. Zij zorgt voor het hele gebeuren in het tennispaviljoen. We denken dan o.a. aan schoonhouden van het paviljoen. Alle "groen" onderhoud op ons tennispark wordt door deze commissie verzorgd. Ook het terras en andere verharde delen van ons tennispark worden door deze mensen schoongehouden.

 

 

 

Jeugdbegeleiders
Aanspreekpunt: Nikky Loeffen
 

Zondagochtend (behalve in de vakantie) wordt er door de jeugdbegeleiders een oefensessie verzorgd. Deze ochtend bestaat uit twee gedeeltes. Het eerste gedeelte is balvaardigheid voor kinderen van 6 tot ongeveer 10 jaar, het tweede gedeelte is bedoeld voor kinderen vanaf 10 jaar. Op de site van Play Back kan gezien worden of de oefensessie doorgaat. De doelen van deze ochtend zijn meervoudig: dat kinderen tennis leuk vinden, sportief bezig zijn en wat vaardiger worden met tennis. De laddercompetitie is bedoeld om de kinderen op eigen niveau lekker een potje tennis te spelen en zichzelf te verbeteren, maar vooral plezier in het spelletje te houden. De jeugdbegeleiders hebben een cursus gevolgd en de van daaruit opgedane theorie en
praktijklessen proberen ze nu toe te passen. Ouders zijn altijd welkom en de kantine is geopend voor een kopje koffie en misschien leren zij er ook nog van.
 

         

 

Jeugdcommissie

Aanspreekpunt:
 

Deze commissie organiseert activiteiten binnen onze vereniging voor de leden tot 17 jaar. De commissie organiseert o.a.:

  • openingstoernooi
  • invitatietoernooi
  • clubkampioenschappen
  • uitwisselingstoernooien

 

 

 

Trainingscommissie
Aanspreekpunt:
     
training.playback@live.nl
 

Zij houden zich bezig, zowel met de jeugd alsook de senioren, met de organisatie van het trainingsgebeuren binnen onze vereniging.
 


       

 

Competitiecommissie
Aanspreekpunt: Jean-Paul van Beuningen en Nikky Loeffen
 
 

Deze commissie bestaat een afdeling Competitie Senioren en een afdeling Competitie Junioren. Samen regelen zij alles wat betrekking heeft op de (bonds) competitie.


     

 

Open Toernooi Commissie
Aanspreekpunt:

 

Deze commissie houdt zich bezig met de organisatie van het Open 35+ toernooi. Vele tennisliefhebbers weten dan de weg naar Beers te vinden om een balletje te slaan.
 

 

 

 Sponsorcommissie
Aanspreekpunt: Toon Bens 
0485-314993  
toonbens@home.nl

De taak van deze commissie is het werven van Sponsors. Zij moeten juist die mensen weten te benaderen die Play Back een warm hart toedragen en bereid zijn om onze vereniging financieel te ondersteunen. Dit kan via een reclamebord of een reclamedoek langs de tennisbaan. Ook krijgen al onze sponsors een vermelding op onze website.
 

 

Publiciteitcommissie

Aanspreekpunt: Allon Heurkens
publiciteitplayback@gmail.com

Deze commissie is verantwoordelijk voor het bijhouden van de website van Play Back. Ook houdt de commissie de leden d.m.v. nieuwsbrieven op de hoogte van alle belangrijke gebeurtenissen binnen onze vereniging. Het bijhouden van het fotoboek met alles "drop en dran" is hun taak. Verder verzorgen zij de berichten in de Dorps Courant van Beers.

 

Grand Slam Gemeente Cuijk
Aanspreekpunt: Edith v.d. Broek

 

In 1998 is het idee geboren om in de gemeente Cuijk een Grand Slam toernooi te organiseren. Deelnemende verenigingen zijn Play Back Beers, Fair Play Vianen, Graaf Herman Cuijk en de Zoetsmeer Haps. Van elke vereniging hebben twee leden zitting in deze commissie. Voor Play Backis Edith van den Broek.

 

Kascommissie
Deze commissie controleert de kas aan het einde van het verenigings
jaar. Tijdens de jaarvergadering doen deze verslag zodat alle leden te horen krijgen of de penningmeester zijn huiswerk wel of niet perfect heeft gedaan. Jaarlijks wordt tijdens de ALV een persoon vervangen.