Drank- en Horecawet / Verantwoord alcoholgebruik

DRANK- EN HORECAWET

Nieuwsbriefnummer: BM 02/2014

Beers, januari 2014

 

Beste leden,

Op 16 december 2013 heeft de gemeenteraad van Cuijk een wetsvoorstel aangenomen, waardoor de opening- en schenktijden bij verenigingen aangepast gaan worden. Deze wijziging is 1 januari 2014 ingegaan.

Een stukje voorgeschiedenis:
Op 9 juli 2013 vond er bij de gemeente Cuijk een informatiebijeenkomst plaats over de gewijzigde Drank- en Horecawet. Op deze avond werd naast de Drank- en Horecawet ook het ontwerp wijziging Algemene Plaatselijke Verordening toegepast. In dit ontwerp stonden vergaande wijzigingen voor paracommerciële rechtspersonen: elke avond om 23:00 uur dicht. Door de weeks vrij tennissen geen probleem. Tijdens de competitie en de toernooien zouden we wel in de problemen komen. Dit geldt natuurlijk niet alleen voor Play Back, maar voor alle tennisverenigingen.
Daarom hebben een aantal bestuursleden van de tennisverenigingen van de gemeente Cuijk enkele keren bij elkaar gezeten om over dit onderwerp te praten en tot een brief richting gemeente te komen. Uiteindelijk is er een brief opgesteld die iedere tennisvereniging op een aantal punten aangepast heeft, zodat het toch min of meer een persoonlijke brief werd.
N.a.v. deze brief hebben wij een zeer constructief gesprek met burgemeester Hillenaar en mevrouw Stortelder gehad. De oplossing, in de vorm van een “Beleidsregel ontheffingen voor schenktijden en bijeenkomsten bij paracommercie”, was rond. Er wordt een uitzondering gemaakt voor de toernooien en competities, die gehouden gaan worden. Verder kunnen we 6x per jaar een ontheffing aanvragen, onder bepaalde voorwaarden.

We hebben nu de mogelijkheid om tijdens de bovengenoemde activiteiten de wedstrijden volledig uit te spelen en vervolgens nog gezellig even om de tafel te zitten. Verder blijven alle regels gelden, zoals bij wedstrijden twee uur na de laatste wedstrijd moet het paviljoen dicht zijn.

In de “Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Cuijk” staat het volgende:
Paracommerciële rechtspersonen gericht op sport mogen uitsluitend alcoholhoudende drank verstrekken tot 1 uur na collectieve trainingen en clubbijeenkomsten en tot 2 uur na (oefen)wedstrijden, maar:

Maandag t/m zaterdag:             niet voor 12:00 uur en niet later dan 24:00 uur
Zondag:                                  niet voor 11:00 uur en niet later dan 24:00 uur

De bovenstaande tijden zijn de schenktijden van alcoholisch dranken. De sluitingstijden zijn een half uur later. Buiten de schenktijden mag de paracommercie geen alcohol schenken, maar mag er wel gewoon koffie en fris geserveerd worden.

In de “Beleidsregel ontheffingen voor schenktijden en bijeenkomsten bij paracommercie” staat:
kan een ontheffing van artikel 2:34b verleend worden voor tennisverenigingen tijdens Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB)-competities, toernooien en clubkampioenschappen.
Wij hebben de ontheffing aangevraagd voor de KNLTB-competities en de toernooien. We hebben de ontheffing nog niet ontvangen.

Naar alle waarschijnlijkheid zal de ontheffing het volgende inhouden:

Hoofdregel blijft dat we alcoholhoudende drank mogen verstrekken tot 2 uur na beëindiging van de laatste wedstrijd, maar

Zondag op maandag t/m donderdag op vrijdag:            niet later dan 1:00 uur
Vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag:                 niet later dan 2:30 uur

Bovenstaande tijden zijn de schenktijden van alcoholische dranken. De sluitingstijden van het paviljoen zijn een half uur later.

Een andere belangrijke wijziging in de nieuwe Drank- en Horecawet is dat per 1 januari 2014 de wettelijke leeftijdsgrens voor alcohol van 16 naar 18 jaar is gegaan. Dat betekent dat sportkantines (maar ook supermarkten, slijterijen en horeca) geen alcohol mogen verkopen aan mensen onder de 18 jaar. Wie zelf onder de 18 is, mag geen alcohol bij zich hebben of drinken in openbare ruimten. Daar vallen sportverenigingen onder, maar ook de straat, het café, parken, buurthuizen enzovoorts

Wat verandert er op onze vereniging?
Vanaf 1 januari schenken wij geen alcohol aan leden en bezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. De barmedewerkers mogen daarom vragen een ID te laten zien, zodat zij de leeftijd weten van degene die alcohol wil kopen.

Het zelf meenemen van alcoholische dranken is niet toegestaan.

Een volwassene of jongere boven de 18 jaar mag geen alcohol kopen bij de bar en doorgeven aan een jongere die nog geen 18 jaar is. Een jongere die nog geen 18 is, mag geen alcohol kopen bij de bar en dit doorgeven aan een volwassene of jongere boven de 18 jaar.

De gemeente controleert of verenigingen zich aan de wet houden. We kunnen een boete krijgen wanneer wij toch alcohol verkopen aan leden en bezoekers onder de 18 jaar. Ook kunnen jongeren onder de 18 jaar die op het terrein of in de gebouwen van de vereniging alcohol bij zich hebben (open of gesloten blikje of flesje) een boete krijgen. Zij hebben dan alcohol in hun bezit in de openbare ruimte en dat is strafbaar onder de 18 jaar.

Wij hadden altijd al het beleid dat kinderen niet achter de bar horen. Wij willen er daarom nogmaals op wijzen dat jongeren onder de 18 niet achter de bar mogen. Dus ook niet om te helpen, als het druk is.

Wij hopen dat alle leden hun medewerking verlenen en begrip tonen aan onze barvrijwilligers die dit mede uit moet voeren.

Mochten jullie naar aanleiding van het bovenstaande vragen hebben, dan kun je contact opnemen met één van de bestuursleden.

Het bestuur van Tennisvereniging Play Back

VERANTWOORD ALCOHOLGEBRUIK

Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende dranken te gebruiken in het paviljoen of elders op het terrein van de vereniging.

Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders (bijvoorbeeld in de kleedkamer) te nuttigen dan in de kantine of op het terras.

Prijsacties die het gebruik van alcoholhoudende drank promoten zijn in de kantine niet toegestaan.

Er wordt geen alcohol geschonken aan personen onder de achtien jaar.

Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank aan hen worden geweigerd.

Alcoholvrije dranken worden gepromoot, onder andere door deze goedkoper aan te bieden.

Personen die agressief of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of  barvrijwilliger uit de kantine verwijderd.

Er wordt geen alcohol geschonken aan jeugd- leiders, trainers en andere begeleiders tijdens het uitoefenen van hun functie.

Voor velen geldt:
Denk aan hetgeen u geleerd heeft tijdens de Instructiecursus Verantwoord Alcoholgebruik (IVA).

Wie is de BOB  (Bewust Onbeschonken Bestuurder).

Ieder lid wordt geacht dit verantwoord alcoholgebruik te kennen en geldt voor zowel juniorleden als seniorleden van TV Play Back Beers.