Contributie

Contributie 2022

De contributie wordt bij voorkeur voldaan via een machtiging. 

Voor leden die geen gebruik willen maken van de machtigingskaart geldt dat de contributie moet worden voldaan op rekening NL83 RABO 01052.14.558 van TV Play Back onder vermeldeing van "Contributie 2022".

Pas na ontvangst van de machtiging/bevestiging van betaling worden de lidmaatschapskaarten afgegeven. De machtigingskaart is te verkrijgen bij de ledenadministratie. 

 

De machtigingskaart(en) kan/kunnen worden gedeponeerd in de brievenbus van het paviljoen of worden afgegeven bij de ledenadministratie.

 

De contributie voor 2022:

  • Junioren t/m 7 jaar          € 22,50
  • Junioren 8 t/m 11 jaar      € 37,50
  • Junioren 12 t/m 17 jaar    € 47,50
  • Senioren                         € 85,00
  • Gezinsplafond                  € 230,00

Peildatum: 1 januari