Contributie

Contributie 2020

In de ledenvergadering van 2020 is besloten dat de contributie bij voorkeur wordt voldaan via een machtiging. 

Voor leden die geen gebruik willen maken van de machtigingskaart geldt dat de contributie moet worden voldaan op rekening NL83 RABO 01052.14.558 van TV Play Back onder vermeldeing van "Contributie 2020".

Pas na ontvangst van de machtiging/bevestiging van betaling worden de lidmaatschapskaarten afgegeven. De machtigingskaart is te verkrijgen bij onze secretaris. 

 

De machtigingskaart(en) kan/kunnen worden gedeponeerd in de brievenbus van het paviljoen of worden afgegeven bij de secretaris of penningmeester.

 

De contributie voor 2020:

  • Junioren t/m 7 jaar €17.50
  • Junioren 8 t/m 11 jaar  €32,50
  • Junioren 12 t/m 17 jaar €42,50
  • Senioren €75,00
  • Gezinsplafond €200,00

Peildatum: 1 januari