Baanreglement

Reglement Tennisbanen en Paviljoen  

De leden zijn verplicht zich te houden aan het reglement en de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van het bestuur of de paviljoen commissie. Ieder lid wordt geacht het baanreglement te kennen. Dit geldt voor zowel juniorleden als seniorleden van TV Play Back Beers.

 1. Het onderhoud van de banen heeft voorrang op speeltijden. Indien nodig kunnen de banen tussentijds gesloten worden. 
    
 2. Tijdens de dooiperiode en als het weer het niet toelaat zijn de banen gesloten. Tennissen is niet toegestaan wanneer het bord "DE BANEN ZIJN GESLOTEN" op het tijdenbord hangt. Wanneer de tennisbanen gesloten zijn, staat dit ook vermeld op de homepagina van onze website.
   
 3. De vereniging draagt geen verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard dan ook, van de leden of gasten die in het clubgebouw of op/rond de banen aanwezig zijn. Elk lid is hoofdelijk aansprakelijk voor schade door hem of haar aangericht.
     
 4. De verlichting brandt indien noodzakelijk tot 23.00 uur. Als men de baan verlaat en er zijn geen wachtenden, dient men de verlichting uit de doen. 
    
 5. Het paviljoen is van 19.30 tot 23.00 uur geopend. Tijdens toernooien kan hiervan in overleg met de paviljoen commissie van afgeweken worden.
     
 6. Sportkleding en tennisschoenen zijn verplicht. 
    
 7. Alleen via het bestuur kunnen banen gereserveerd worden. Trainingen en KNLTB wedstrijden hebben altijd voorrang. 
    
 8. Regels t.a.v. de speeltijden: Het reserveren van de speeltijd vindt plaats door het inhangen van een geldig lidmaatschapskaartje op het tijdenbord. Het pasje dient, bij het betreden
  van de baan, op het juiste tijdstip/baannummer op het afhangbord geplaatst te zijn. Wanneer u met een introducé tennist dan kan dit alleen met een geldig introducépasje. Ook bij het reserveren voor het dubbelspel, dient men alle vier het pasje af te hangen.
   
 9. Tien minuten voor de gereserveerde tijd mag men de baan op, indien de baan vrij is. 
    
 10. Men dient aanwezig te zijn op het tenniscomplex.  
   
 11. Het is niet toegestaan twee periodes achter elkaar te reserveren. Dit wil zeggen dat men na een speelperiode de baan minimaal een kwartier moet verlaten als er nog wachtende zijn.  
   
 12. Indien men op een andere baan wordt uitgenodigd om mee te spelen dient het lidmaatschapskaartje verhangen te worden naar de baan waar men gaat spelen. 
    
 13. De tijd aangegeven door de buitenklok van het paviljoen is bindend. 
    
 14. Indien er wachtende senioren zijn, gelden voor de junioren die op de basisschool zitten als laatste speeltijd:

  baan 1.  18.00 - 19.00 uur
  baan 2.  18.15 - 19.15 uur
  baan 3.  18.30 - 19.30 uur
  baan 4.  18.45 - 19.45 uur
   
 15. Wanneer u geen gebruik maakt van een pasje of introducépasje heeft u geen recht op het gebruik van de baan en kunnen andere leden u vragen de baan te verlaten.
   
 16. Tijdens activiteiten (competitie, toernooien, clubkampioenschappen, training etc.) blijft baan vier beschikbaar voor recreatief tennis. Er kunnen zich echter omstandigheden
  voordoen waardoor de betreffende organisatie de vierde baan in gebruik mag nemen.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.