Update 11 juli'20

Het bestuur wenst alle leden een hele fijne zomervakantie!


En toen werden we in maart plots gedwongen een ander spel met elkaar te spelen. Iets waar niemand
rekening mee hield. Wij hopen dat iedereen deze periode goed heeft doorstaan. Veel leden krijgen de
komende weken vakantie. Geniet daarvan en laat de zorgen even voor morgen!


Woord vooraf
Ondertussen zitten we sinds maart in de vierde fase van verandering en mag het paviljoen weer open.
Nadat er weer getennist mocht worden, hebben wij gemerkt dat sommigen van jullie sneller wilden
gaan dan was toegestaan of redelijkerwijs mogelijk was. Waar Rutte riep: “We mogen weer
tennissen”, betekende dat niet automatisch dat het NOC*NSF, de KNLTB en de gemeente haar regels
hier direct op had aangepast. Regels waarvan wij afhankelijk waren. Dat botste wel eens met de
verwachtingen van verschillende leden. Wij vragen opnieuw om ieders begrip hiervoor.


Bardienst
Inmiddels mag het paviljoen dus weer open. Aangezien er normaliter geen bardiensten in de
zomervakantieperiode staan gepland maar de roep om open te gaan heel sterk was, moet de
bezetting nu eerst nader door jullie worden ingevuld. Gelukkig is dat door diverse leden al gedaan. Je
kunt hier nog altijd je steentje aan bijdragen door je via de website in te schrijven!
Er is een bardienstprotocol opgesteld dat beschikbaar is in het paviljoen. Voor diegenen met een
eigen sleutel: ook op jou zijn die regels van toepassing! Laat het paviljoen schoon achter en neemt de
regels tijdens je bezoek in acht.


Spreek elkaar erop aan indien je merkt dat de regels niet acht worden genomen! Complimenteer
elkaar ook als dat wel het geval is! Daar zijn we immers een vereniging voor, samen het juiste
voorbeeld geven en ondertussen plezier hebben met elkaar.


Zomerlidmaatschap
Deze zomer hebben wij zeven nieuwe zomerleden mogen verwelkomen. Hopelijk vinden ze het
spelletje en de vereniging zo leuk, dat ze ook na de zomer lid blijven. Daar spelen wij met z`n allen
een belangrijke rol in. Betrek ze bij je “eigen clubje” of team en laat ze niet zweven!


Koffietennis en rondbrengen promotie flyers op 26 juli
En dan nu iets nieuws! Per 30 augustus starten we op zondagochtend met Koffietennis, een concept
van Joffe van der Heijden. Gedurende vijf zondagen mogen niet leden, zowel jong als oud, onder
begeleiding van een trainer voor een aantrekkelijk tarief proeven aan tennis en onze vereniging. Juist
het gezellige kopje koffie na de les zorgt ervoor dat er een sociale binding komt tussen nieuwe en
huidige leden. Iets waar beginnende tennissers veel waarde aan hechten wanneer ze beginnen met
een sport.  


Ook bestaande leden die per 1 januari 2018 lid zijn geworden van onze vereniging mogen hier aan
deelnemen. Gratis! Zweef je, merk je dat je nog geen vast clubje/ maatje hebt, kun je wel wat extra
tips gebruiken, dan is dit je kans. Schroom niet en geef je op via koffietennisplayback@gmail.com of
stuur een WhatsApp naar 06-33324907.


Voor de promotie heeft Allon een prachtige flyer ontwikkeld. Wij vragen jullie hulp om deze mee rond
te brengen in Beers, Linden, Katwijk en op de Heeswijkse Kampen. Dit gaan wij met z`n allen doen op
zondag 26 juli aanstaande vanaf 10.00 uur. De beste ambassadeurs zijn jullie namelijk zelf! Meld je
nu dan ook aan als bezorger via voornoemd e-mailadres of stuur een WhatsApp naar hetzelfde
nummer. Geef daarbij aan waar jouw voorkeur ligt om te bezorgen. Dan kunnen wij alvast een
verdeling maken. Alvast bedankt voor jullie hulp!


Daarnaast roepen wij jou op om via al jouw social media kanalen de flyer te verspreiden. Samen
bereiken we op deze manier meer!


Flappentapactie Jumbo Bosmans Cuijk
Een andere promo activiteit waaraan wij deelnemen is de Flappentapactie van Jumbo Bosmans in
Cuijk. Vanaf 18 juli donoren zij zes weken lang € 1,50 per verkochte doos appelflappen van vier stuks
aan alle deelnemende verenigingen. Ook krijgen wij vanaf 18 juli op een zaterdag of een zondag

(vandaag 11 juli is de datum nog niet bekend) de kans ons te promoten op het Lavendelplein in Cuijk.
Zodra wij meer informatie hebben ontvangen, informeren wij jullie hierover. Wil je je steentje bijdragen
bij de promo dag, laat ons dat weten!


Afhangbord weer in gebruik
Per 9 juli is het afhangbord weer in gebruik. De online reserveringen zijn vanaf dan ook niet meer
nodig. Deze mogelijkheid hebben wij dan ook voor nu laten vallen.
Voor nu, geven wij hierbij uitdrukkelijk aan. Wij zijn bezig de mogelijkheden van de KNLTB Club App
en daarbij de online afhangmogelijkheid in kaart te brengen. Daarvoor moet het een en ander worden
ingericht en afgestemd. Dat willen we in een keer goed uitrollen. Zodra daar meer over bekend is,
worden jullie daar door ons nader over geïnformeerd. Hierbij houden wij rekening met de digitale
vaardigheden, of juist het ontbreken daarvan, van alle leden.


Grand Slam en competitie 2020
De Grandslamcommissie heeft ons laten weten dat er dit jaar geen toernooi wordt gehouden. Dit in
verband met de competitie 2020 die in die periode volop bezig is.
Voor de competitie 2020 hebben zich negen teams opgegeven. Twee teams spelen op
donderdagavond, een team speelt op vrijdagmiddag en zes teams spelen op vrijdagavond. Er wordt
gespeeld op tijd. Iedere partij duurt maximaal een uur.


Inloop
De inloopbijeenkomsten mogen weer van start gaan! Activeer de verschillende Whatsappgroepen
wederom en kom weer naar de baan!


Training
De trainingen beginnen weer in de week van 24 augustus. Laat je vakantiekilo`s achter op de baan.
Jeugdleden betalen slechts € 5,- per les, ongeacht de groepsgrootte!
Geef je op via de website of stuur een e-mail naar trainingplayback@gmail.com.


Tot slot
Houd de website www.playbackbeers.nl en de Facebook pagina in de gaten voor nog meer informatie.
Niet alle informatie staat namelijk in deze nieuwsbrief. Deel de berichten van Play Back op Facebook
ook zoveel als mogelijk zodat wij ook in de zomer zichtbaar blijven! Of post een leuk bericht van jezelf
als je aan het tennissen bent of de vereniging bezoekt.


Vragen, stel ze via voorzitterplayback@gmail.com / 06-33324907.


Mede namens Ronny, Margreet, Erik en Johan een hele fijne zomer toegewenst,


Jean-Paul van Beuningen
Voorzitter


Ps. we zien elkaar op zondag 26 juli om 10.00 uur bij het paviljoen. Tot dan!